Wpływ pandemii na pokolenie Z

Wpływ pandemii na pokolenie Z

Pokolenie Z to osoby urodzone po roku 2000, które wychowywały się wśród technologicznych nowinek. Dzięki temu bardzo dobrze radzą sobie w świecie wirtualnym, są też świadome zmian jakie czekają świat w tej kwestii. Są pewni siebie, ambitni i chętni, aby przyswajać wiedzę. Zależy im na pracy, która umożliwi im zarówno rozwój osobisty jak i zawodowy. Niestety pandemia znacznie utrudniła pokoleniu Z start na rynku pracy i negatywnie wpłynęła na ich zdrowie psychiczne.

Pokolenie Z to osoby, które dopiero szukają pierwszej pracy i rozpoczynają życie, w którym nie będą od nikogo zależne finansowo. Niestety przez pandemię nie mogą być niczego pewne, a ich start w dorosłość jest utrudniony. Co ciekawe, z raportu Bank of America Research wynika, że pokolenie Z już teraz zarabia więcej niż Y, a do roku 2030 ich zarobki mogą stanowić aż 23% światowego dochodu. Jako główny powód takiego stanu rzeczy, eksperci podają elastyczność i gotowość dostosowania się tego pokolenia do zmian. Jednak zanim to się wydarzy generacja Z musi przetrwać pandemię.

Jak pandemia wpływa na pokolenie Z?

Jason Dorsey, prezes Center for Generation Kinetics przeprowadziła badania, w których sprawdził wpływ pandemii na cztery grupy wiekowe: gimnazjalistów, licealistów, studentów i pokolenia Z, które już jest obecne na rynku pracy.

Okazało się, że gimnazjaliści i młodsi licealiści tęsknią przede wszystkim za kontaktem z przyjaciółmi, co może powodować późniejsze problemy psychologiczne. Może też sprawić, że ta grupa wiekowa będzie lepiej radzić sobie z pracą indywidualną. Starsi licealiści nie mają obecnie dużych szans na to, aby wybrać wymarzony zawód i rozpocząć w nim pracę. Wiele osób z tej grupy wiekowej jako negatywny skutek pandemii wskazuje utrudniony wybór uczelni lub brak możliwości sfinansowania nauki na wyższej uczelni.

Studenci, którzy dopiero co rozpoczęli naukę jako trudność wskazują naukę i pracę zdalną. Takie osoby nie mogą rozpocząć nauki na wyższej uczelni w normalny sposób, musza dostosować się do obecnego systemu nauczania. Osoby z pokolenia Z, które są już obecne na rynku pracy relacjonują, że często muszą rozpocząć pracę niezgodną z ich oczekiwaniami. Tylko dlatego, aby mieć za co się utrzymać. Pokolenie Z wierzy jednak, że doświadczenie zdobyte w każdej pracy może przydać się w wymarzonym zawodzie w przyszłości.