W jakich okolicznościach powstał Twitter?

W jakich okolicznościach powstał Twitter?

Prawdopodobnie pomysł na Twittera opracował Jack Dorsey w 2006 roku. Niewątpliwie wyobraził sobie platformę komunikacyjną, która zadziała niczym zwykły SMS. W trakcie firmowej burzy mózgów pomysł ewoluował w coś znacznie bardziej zaawansowanego. Wstępne założenia o krótkich wiadomościach tekstowych twórcy zachowali do dziś. Prawdopodobnie jako jedyne z prototypowej idei. Prawdopodobnie pierwszą wiadomość na Twitterze zaobserwowaliśmy w 2006 roku, dokładnie o godzinie 21:50.