Kontrowersyjna decyzja osób prowadzących platformę Youtube

Kontrowersyjna decyzja osób prowadzących platformę Youtube

Usunięcie możliwości zostawiania przycisku nie lubię tego filmu na portalu Youtube, wywołało ogromne zamieszanie w całym świecie tego portalu społecznościowego. Jest to ogromna kontrowersja, z której wielokrotnie tłumaczyła się dyrektorka generalna największego portalu wideo na świecie. Mimo wszystko uważa ona, że decyzja podjęta przez kadrę jest właściwa i uznała, że nie zamierzają się wycofywać z tego wyboru. Zwraca ona uwagę na to, że ludzie nie lubią danych filmów z wielu powodów, co może być krzywdzące, ponieważ wiele z tych powodów ma podłoże czysto subiektywne.

Niekoniecznie zły film może dostać dislike. Dyrektorka stale powtarza, że zdaniem kadry najlepszym rozwiązaniem było całkowite usunięcie tego przycisku z portalu internetowego. Wszyscy użytkownicy uważają zgodnie, że być może z ich perspektywy założycielskiej jest to korzystne, jednak nie pomyśleli w tym momencie chociaż przez chwilę o swoich widzach, którzy chcieli czegoś zupełnie innego.